Algemene voorwaarden

Opgesteld op 19 april 2023, versie 1.1

Dit document bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedereen die gebruik maakt van de diensten, faciliteiten en/of producten van Princescape VR in Burgh Haamstede. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om je wettelijke rechten te beïnvloeden.

Definities

 • Princescape VR: Aanbieder van Virtual Reality escape rooms en Virtual Reality belevingen, gevestigd op Hogezoom 68, 4328EJ Burgh-Haamstede, Nederland, geregistreerd onder KvK nr. 68122926 bij Kamer van Koophandel te Middelburg 
 • Opdrachtgever / klant: degene met wie Princescape VR een overeenkomst is aangegaan
 • Boeking / reservering: iedere opdracht van een opdrachtgever aan Princescape VR om een dienst of product te leveren
 • Personeel: personeelsleden in dienst van Princescape VR met inbegrip van hulppersonen die niet in dienst zijn van Princescape VR, maar wel meehelpen met de levering van diensten of producten
 • Spel-begeleider: diegene die namens Princescape VR aanwezig is tijdens het spelen van de VR escape room of andere VR beleving en de deelnemers voor, tijdens en na het spel begeleidt
 • Deelnemer(s): diegenen die deelnemen aan het VR escape room spel of andere VR beleving

Inleiding

 • Met het boeken van een van de diensten of producten bij Princescape VR geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Dit geschiedt door middel van het aanvinken van een checkbox bij de reservering.
 • Indien u niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, kan u geen gebruik maken van de diensten bij Princescape VR.
 • De persoon die de reservering maakt accepteert de Algemene Voorwaarden namens de gehele groep die met hem/haar mee gaan naar Princescape VR, met als gevolg dat de Algemene Voorwaarden geldig zijn voor ieder lid van de groep die gebruik maakt van de diensten van Princescape VR.

Aansprakelijkheid

 • Het betreden van het pand en het bijbehorende terrein is op eigen risico. Princescape VR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen, letsel of schade dat voorkomt door het gebruik maken van de ruimte en/of attributen die door Princescape VR beschikbaar worden gesteld.
 • VR-brillen en alle andere VR gerelateerde hardware zijn kwetsbaar. Door onvoorzichtigheid ontstane schade aan de VR-hardware zal worden verhaald op de gebruiker. Onder onvoorzichtigheid wordt verstaan: rennen, springen, zich buiten de grenzen van het speelveld begeven, tegen elkaar aan lopen, de VR bril en/of controllers binnen het speelveld neer leggen tijdens het spel, de VR apparatuur onvoorzichtig behandelen. 

Reserveren en boeken

 • Reserveren is mogelijk tot 4 uur van te voren. 
 • Wijzigingen van boekingen kunnen tot maximaal 48 uur voor de aanvang van de boeking doorgegeven worden. 
 • Princescape VR verzoekt deelnemers om 15 minuten voor het aanvangstijdstip aanwezig te zijn. Komt u te laat dan kan het zijn dat er minder tijd beschikbaar is voor de VR beleving of dat de VR beleving niet door kan gaan. Restitutie van het betaalde bedrag is in dit geval niet mogelijk.
 • Als het aantal deelnemers lager uitvalt dan op de reservering is aangegeven, heeft de klant geen recht op teruggave van het verschil in prijs.

Betaling

 • Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de start van de VR Escape Room beleving. Dit is mogelijk via iDeal of credit card bij online reservering, op de locatie van Princescape VR door middel van een digitaal betalingsverzoek die wij u sturen of contant. Betaling met pin of credit card op locatie is op dit moment niet mogelijk.

Annuleren

 • Kosteloos annuleren is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de reservering. Bij annuleringen korter dan 48 uur voor aanvang van de reservering brengen wij 40% van het reserverings bedrag in rekening.

Disclaimer 

 • De websites www.princescape.nl en www.princescape.de zijn eigendom van Princescape VR. De websites zijn met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Princescape VR kan informatie, zoals prijzen en beschikbaarheid, op elk moment veranderen. We kunnen derhalve niet garanderen, dat alle informatie accuraat en foutloos is, noch kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of onnauwkeurigheden in de verstrekte informatie. U dient altijd de verstrekte informatie te controleren, voordat u handelt op basis van de verstrekte informatie. 

Veiligheid

 • Om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen zijn de vloer en de wanden voorzien van zachte beschermende panelen. Daarnaast krijgen deelnemers die een VR bril dragen een visuele waarschuwing wanneer zij te dicht bij de wand komen.
 • De deuren van de VR Escape Room ruimte gaan voor de veiligheid nooit op slot en tevens is er een nooddeur aanwezig die een directe vluchtweg naar buiten mogelijk maakt.

Leeftijd

 • Princescape VR hanteert een minimale leeftijd van 13 jaar. Dit heeft te maken met de pasvorm van de VR bril en de afstand tussen de lenzen die vaak niet geschikt zijn voor hele jonge kinderen. Deze minimale leeftijd voldoet ook aan de minimale leeftijd die door fabrikanten van VR brillen worden voorgeschreven.

Gezondheid

 • Virtual Reality is erg realistisch en intensief. Heeft u last van epilepsie, hartklachten en/of evenwichtsproblemen? Dan wordt u het gebruik van een Virtual Reality-bril sterk afgeraden.
 • Princescape VR gaat hierbij uit van uw eigen verantwoordelijkheid. Bij twijfel adviseren wij u navraag te doen bij uw (huis)arts.
 • Het gebruik van een Virtual Reality bril kan misselijkheid veroorzaken. Dit wordt echter zoveel mogelijk voorkomen door de bewegingen die u maakt exact overeen te laten komen met de bewegingen die u in de virtuele wereld ziet.
 • Princescape VR is niet aansprakelijk voor psychisch letsel of andere vormen van psychisch leed wat wordt opgedaan tijdens de VR escape room beleving.

Geheimhouding 

 • Deelnemers worden vriendelijk doch dringend verzocht om geen details van het spel openbaar te maken. De escape rooms zijn het leukst als deelnemers zonder voorkennis over de escape room kunnen starten.

Drugs, alcohol en roken

 • Roken binnen het pand is niet toegestaan. 
 • Alcohol drinken vooraf en/of tijdens de VR escape room belevenis is niet toegestaan.
 • Bezoekers die duidelijk beschonken of onder invloed van drugs zijn wordt toegang tot onze faciliteiten ontzegt.

Ongewenste gedrag

 • Klanten die zich misdragen wordt het gebruik van de faciliteiten van Princescape VR ontzegt en gesommeerd om het pand te verlaten. Klantgegevens en eventuele beeldmaterialen worden ten alle tijden overhandigd aan de politie. Dit geld ook voor minderjarige klanten.
 • Onder misdragingen verstaat Princescape VR diefstal, intimideren van andere klanten en/of personeelsleden, seksueel grensoverschrijdend gedrag, uiten van verbaal of fysiek geweld naar elkaar, andere klanten en/of het personeel en overlast veroorzaken voor omwonenden.

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) 

 • Voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van de reservering gebruikt Princescape VR het online reserveringssysteem van OnlineAfspraken.nl. Princescape VR heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst getekend met het bedrijf OnlineAfspraken.nl gevestigd te Utrecht, Savannahweg 8, 3542 AW welke voldoet aan de eisen van de AVG. 
 • Na afloop van het spel kan er een foto van u gemaakt worden voor promotionele doeleinden. Deze foto kan worden geplaatst op de openbare Facebook en/of Instagrampagina van Princescape VR. Er zal altijd toestemming aan u worden gevraagd voor het maken van een foto en voor het plaatsen op social media. Als u geen foto wenst kunt u dat aangeven aan de spel-begeleider van Princescape VR. Er zal dan geen foto van u en uw groep gemaakt worden.
 • Uit veiligheidsoverwegingen en om het spel soepel te laten verlopen wordt er toezicht gehouden door middel van bewakingscamera’s die zich in het pand en buiten het pand bevinden. De camerabeelden worden continu opgeslagen op een lokale hardeschijf, na 21 dagen worden deze beelden overschreven. De camerabeelden worden niet openbaar gemaakt. Bij calamiteiten kunnen deze beelden aan de politie worden overhandigd.

Wijziging Algemene Voorwaarden

 • Princescape VR is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Princescape VR zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?
(scan de code met je telefoon om whatsapp daar te openen of klik op de knop voor de desktop versie)